โรงแรม นิทราลานนา

ที่อยู่

52 ถนนชัยภูมิ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่, 50300, Thailand

เบอร์โทรศัพท์

+66 52 002 585

อีเมล

nidhra.lanna@gmail.com

ติดต่อเรา